افزایش تولید جهانی آهن اسفنجی

پایگاه خبری فولاد
ایران –  آمار انجمن جهانی
فولاد نشان می دهد تولید آهن اسفنجی در سطح جهان ماه جولای ۱۴ درصد نسبت به سال
گذشته رشد داشته به ۵.۱ میلیون تن رسید.
به گزارش آرتین پولاد، همچون قبل ایران اولین تولید کننده آهن اسفنجی دنیا بود و تولید آن ۲۷ درصد
بالا رفته ۱.۶ میلیون تن شد. میزان تولید آهن اسفنجی هند به عنوان دومین تولید
کننده جهان در مقایسه با سال گذشته تغییر چندانی نداشت.
منبع: metal expert