بازار آهن در حال خروج از رکود است

رئیس اتحادیه آهن فروشان بااشاره به اینکه بازار آهن در حال خروج از رکود است،گفت: به دلیل گران شدن مواد اولیه آهن آلات در ۵۰ روز گذشته افزایش قیمت معادل ۴۰ تا ۴۵ درصد ایجاد شده است و بیشتر کالاها به خارج از کشور صادر می شود و هنوز رونقی که باید در بازار حاکم نیست.

«محمد آزاد» روز دوشنبه در حاشیه همایش روسای اتحادیه آهن فروشان سراسر کشور با اشاره به اینکه دغدغه اصلی صنف آهن فروشان حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: تعداد اعضای صنف آهن فروشان بیش از سه هزار نفر است و از ۳۰ استان کشور نیز ۲۰ هزار نفر نیز با این اعضا فعالیت می کنند که حدود ۱۴۰۰ واحد به دلیل مالیات بر ارزش افزوده تعطیل شد.

رئیس اتحادیه آهن فروشان تصریح کرد: سعی داریم با حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده ، واحدهای تعطیل شده دوباره شروع به فعالیت کنند و بقیه نیز نسبت به کار خود دلگرم باشند.

وی اظهارداشت: اعتراض اتحادیه آهن فروشان این است که مالیات بر ارزش افزوده یک بار از واردات، یک بار از کارخانه و بار دیگر از بورس اخذ می شود و در مرحله آخر که به آهن فروش می رسد با توجه به اینکه سود آهن فروش یک درصد است بنابراین نمی تواند ۹ درصد مالیات برارزش افزوده بپردازد.

آزاد با تاکید بر اینکه ما به دنبال ندادن مالیات نیستیم، بلکه به دنبال اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم گفت: در حال حاضر بحث ۶ درصد به این صورت است که مقرر شد نسبت به معاملات سالیانه ای که آهن فروشان دارند از صد درصد معاملات ۹۴ درصد به عنوان اعتبار خرید در مراحل قبل بپذیرند و ۶ درصد مشمول مالیات شود.

نرخ مالیات برارزش افزوده برای امسال ۹ درصدتعیین شده است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر کسی یک میلیارد تومان آهن معامله کند در قانون گذشته باید ۹۰ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کرد و در حال حاضر ۶ درصد یک میلیارد تومان ۶۰ میلیون تومان ضربدر ۹ درصد می شود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مطالبه مالیاتی ارزش افزوده می کنند.

رئیس اتحادیه آهن فروشان گفت: در حال حاضر تقریبا به یک رقمی رسیدیم که اگرچه برای اعضای صنف قابل قبول نیست اما تا حدودی به عدالت نزدیک است.