بازار بیلت ترکیه در ثبات

 فعالیت بازار بیلت ترکیه تا حدودی کاهش یافته و هر دو طرف معامله نیز سیاست انتظار در پیش گرفته اند. قیمت بالا رفته ولی تقاضا کم بود.
بیلت وارداتی از سی آی اس ۱۰ دلار رشد قیمت داشته به ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار هر تن سی اف آر رسیده است. برخی در ۵۱۵ تا ۵۱۷ دلار درخواست خرید دادند و معامله ای نهایی نشد. به نظر فعالان بازار فولادسازان ترک به دنبال خرید بیلت در ۵۰۵ دلار هر تن سی اف آر خواهند بود چون در حال حاضر مصرف قراضه برایشان به صرفه تر است .