بازار صادرات ورق چین در ثبات

پایگاه خبری آرتین پولاد – پس
از ۱۵ هفته روند صعودی قیمت ورق گرم صادراتی چین در ثبات است و با توجه به افت
اخیر بازار داخلی انتظار می رود کمی کاهش قیمت نیز دیده شود.
به گزارش آرتین پولاد، 
متوسط
قیمت ورق گرم صادراتی ۵۸۰ تا ۶۰۰ دلار هر تن فوب است قیمت نسبت به اوایل ژوئن تا
۱۶۵ دلار هر تن بالا رفته است. اخیرا کره جنوبی و برخی از خریداران افریقایی از
چین ورق گرم خریده اند. با افت قیمت در بازار داخلی، کره ای ها به دنبال خرید در
۵۸۰ دلار هر تن فوب از چین بودند ولی کارخانه های بزرگ چینی حاضر به فروش در این قیمت
نیستند.
منبع: metal bulletin