بازار قراضه ترکیه فعلا در سکوت

پایگاه
خبری آرتین پولاد – روزهای اخیر در بازار واردات قراضه
در ترکیه مذاکرات خرید ادامه داشت ولی معامله ای نهایی نشد و قیمت ها در ثبات
بودند. به گزارش آرتین پولاد، خریدارها سعی دارند تخفیف بگیرند ولی عرضه کننده ها محکم ایستاده اند. شاید یک
معامله جدید روند بازار را روشن تر کند.
آخرین معاملات برای قراضه سنگین کانادا هفته گذشته در ۳۵۷.۵
دلارهر تن سی اف آر ترکیه نهایی شده بود.
منبع: metal expert