بازار مقاطع ترکیه رو به بالا

پایگاه
خبری آرتین پولاد – میلگرد در بازار داخلی و
صادرات ترکیه همچنان صعودی است که در راستای رشد بازارهای قراضه و بیلت بوده است.
البته در کل بازار داخی فعال تر است.
به گزارش آرتین پولاد،  نسبت به اواخر هفته قبل قیمت
میلگرد در بازار داخلی ۱۳ دلار رشد داشته به ۵۴۵ تا ۵۶۲ دلار هر تن درب کارخانه
رسیده است که برای حمل فوری است.
در بازار صادرات قیمت میلگرد ۵۳۰ تا ۵۴۵ دلار هر تن فوب است در حالی که پیش از این ۵۲۰ تا ۵۳۵ دلار هر تن
فوب بود. برخی تا ۵۵۰ دلار هم پیشنهاد می دهند.
منبع: metal expert