بازار ورق سی آی اس رو به بهبود

پایگاه
خبری آرتین پولاد – محدودیت عرضه باعث شده بازار ورق سی
آی اس رونق داشته باشد البته هنوز برخی از خریدارها به ویژه در اروپا خیلی فعال
نیستند.
به گزارش آرتین پولاد،  ورق گرم روسیه نسبت به اواخر
آگوست ۲۰ تا ۳۰ دلار رشد داشته به ۶۰۵ تا ۶۱۰ دلار هر تن فوب رسیده است. در خاور
میانه ورق گرم کارخانه ام ام ک ۶۰۰ دلار هر تن فوب به لبنان فروخته شده است. در
ترکیه دو هفته اخیر قیمت های داخلی رشد زیادی داشته از این رو تمایل به واردات از
سی آی اس بیشتر شده است. ورق گرم کارخانه ان ال ام ک در ۶۲۰ دلار هر تن سی اف آر
به ترکیه فروخته شده است.
در اروپا با توجه به این که نتیجه نهایی پرونده آنتی
دامپینگ ۶ اکتبر اعلام می شود خریدارها در معامله با سی آی اس محتاط تر از قبل شده
اند با این حال ورق گرم اوکراین در ۵۱۰ یورو هر تن سی اف آر معامله شده است.
خریداران اروپا برای معامله با ترکیه در ۵۲۰ تا ۵۲۵ یورو هر تن سی اف آر درخواست
خرید می دهند.
منبع: metal expert