تداوم ابهام تولید استاندارد تیرچه

به گزارش آرتین پولاد: درحالی فعالان ساخت و ساز مسکن چند ماهی است نسبت به کیفیت تیرچه به دلیل حذف برخی آزمایشات در روند تولید صنعتی ابراز تردید کرده‌ و نسبت به آن هشدار داده‌اند که پس از گذشت ماه‌ها هنوز ابهام تولید استاندارد این نهاده مهم ساختمانی برطرف نشده است.

اخیرا برخی از تشکل‌های صنف مهندسی وفعالان صنف تیرچه اعلام کردند حذف برخی آزمایشات در روند تولید صنعتی تیرچه باعث شده کیفیت نهایی و استاندارد این نهاده ساختمانی با تردیدهای جدید مواجه شود. برای حل این مسئله فعالان حوزه ساخت و ساز درخواست برگزاری جلسه با مسئولان سازمان استاندارد را داده‌اند، خواسته‌ای که تاکنون سازمان استاندارد پاسخی به آن نداده است.
در همین حال طی نشست تخصصی بین انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان وشهرداری تهران با محوریت بررسی راهکارهای افزایش ارتقای کیفیت محصولات ساختمانی و ارائه پیشنهاد تخصصی به منظورتحقق این هدف، سیدحمید موسوی مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری تهران با تاکید بر این‌که اقدامات صنف تیرچه در افزایش ارتقای ایمنی ساختمان‌ها گامی رو به جلو بوده است گفت: بدون شک بکارگیری مصالح استاندارد نقش به‌سزایی در افزایش ایمنی ساختمان‌ها دارد. براین اساس مصالحی نظیر بتن و تیرچه در این زمینه پیشرو هستند و به‌کارگیری تیرچه های استاندارد درفرآیند تولید ساختمان ،سبب افزایش پایداری و ایمنی ساختمان‌ها می شود.
وی در واکنش به مسائل مطرح شده مبنی بر استاندارد نبودن تولید صنعتی تیرچه افرود: برای شهرداری تهران استفاده از مصالح استاندارد که نقش بسیار کلیدی در زمینه ارتقای کیفیت ساختمانها دارد یک اصل انکار ناپذیر است ،اما روش‌ها وآزمون تولید مصالح استاندارد جزء تکالیف سازمان ملی استاندارد است.با توجه به مطرح شدن ابهامات متعددی درباره استاندارد تولید صنعتی تیرچه چنانچه اثبات شود که این محصول به لحاظ استاندارد دارای مشکل است قطعا شهرداری تهران به این موضوع وارد شده و مشکلات مربوطه را به سازمان ملی استاندارد اعلام و گزارش خواهد کرد.
اواخر مهرماه امسال نیز نایب رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در این باره گفته بود:در حالیکه پیش از این تولید کنندگان تیرچه با آیین نامه های روز خود را تطبیق داده و نسبت به تولید تیرچه به روش استانداردهای موجود اقدام کرده اند،اما اخیرا یکسری معدود از مونتاژکنندگان دستگاه تولید صنعتی با متقاعد کردن اداره استاندارد به حذف روش های پیشین تولید تیرچه ،موفق شده اند که تولید تیرچه را صرفا از طریق این دستگاه ها القاء کنند و طوری وانمود کنند که تولید تیرچه فقط بایستی توسط این دستگاه ها صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه به دلیل محدودیتهای دستگاه های یاد شده درتولید میلگردهای نمره بالا،محصول نهایی این دستگاه قادرنخواهد بود نیازهای متنوع صنعت ساختمان را درحوزه تیرچه به طورکامل برآورده کند تاکید کرد: درعین حال حذف برخی از بندهای استاندارد بین المللی مربوط به استفاده ازاین دستگاه سبب شده است که کیفیت نهایی این محصولات با چالش مواجه شود.
وی با یادآوری این موضوع که تحمیل انحصاربه کارگیری دستگاه صنعتی جوش نقطه ای که صرفا عده معدودی ازآن بهره می برند،سبب شده است که سازنده های تیرچه که پیش ازاین به روشهای متداول و پذیرفته شده نسبت به تولید تیرچه اقدام می کرده اند از گردونه حذف شوند واین مساله سبب تهدید فرصت‌های شغلی هزاران نفرمی شود گفت: هرچند که عده ای درسازمان استاندارد به نام کارشناس عهده دار این مسئولیت هستند اما درعین حال این امربه مفهوم این نیست که این مسئولان از دیدگاه لازم کارشناسی از علم تمام آئیننامه های قابل قبول دنیا برخوردار باشند وهمین مساله باعث اخذ تصمیمات موردی دربرخی اززمینه ها می شود که ممکن است از اشکالاتی هم بر خوردار باشد . بهر حال هیچ گاه نباید تصمیمات را از جانب هر سازمانی که باشد بمنزله وحی منزل تلقی کرد ، لذا احتمال هر تغیری در هر زمان وجود دارد.
رهبرتاکید کرد: بنابراین برای حل مشکلات پیش آمده برای صنف تیرچه لازم است با بازنگری های کارشناسی نسبت به مشکلات پیش آمده برای صنف تیرچه سازان اقدام شود وبا اخذ تصمیمات مبتنی بردیدگاه های کارشناسی مانع از ایجاد رانت و انحصاربرای عده ای ازتولید کنندگان شود.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری کمیته بازنگری مجدد آیین نامه تدوین تیرچه با حضوراساتید دانشگاهی وصاحب نظران که دراین زمینه ذی نفع نیستند، اظهار کرد: کارشناسان مربوطه می بایست ،استانداردهای بین المللی را براساس واقعیت بپذیرند و اجازه ندهند که با نادیده گرفتن آیین نامه ها،زمینه برای ایجاد انحصارگرایی عده ای ایجاد شود.