تولید فولاد چین افزایش یافت

تولید فولاد در چین در اواسط آگوست رکورد بالای دیگری را پشت سر گذاشت هرچند روند مصرف افزایش زیادی نداشت. طی ده روز دوم ماه آگوست، فولادسازان چینی و اعضای سازمان آهن و فولاد این کشور نسبت به ۱.۹۲ میلیون تن ده روز اول، ۲.۶ درصد افزایش تولید روزانه را به ثبت رساندند. درکل سطح تولید داخلی با ۲.۳ درصد افزایش به ۲.۴ میلیون تن در روز رسید.
البته روند تقاضا حرکت یکسانی همراه با عرضه نداشت. موجودی محصولات فولادی کارخانه های چین ۷.۵ درصد افزایش داشته و به ۱۳.۱۳ میلیون تن رسیده است. ظاهرا فولادسازان باید آماده موج دیگری از افزایش مصرف و کمبود موجودی در پاییز باشند.