ثبات قیمت صادرات بیلت و اسلب در ایران

به گزارش آرتین پولاد: مجله متال بولتن از ثبات قیمت بیلت و اسلب صادراتی ایران خبر داد. این نشریه در گزارشی از رزرو خرید شمش فولاد ایران پرداخته است.

به نقل از مجله متال بولتن قیمت بیلت و اسلب صادراتی ایران طی هفته گذشته (تا پایان روز چهارشنبه) بدون تغییر ماند. قیمت هرتن بیلت به مشتریان خارجی بین ۳۸۵ تا ۳۸۷ دلار در هر تن به صورت فوب گزارش شده است.
گزارش‌هایی از رزرو خرید بیلت ایران با قیمت ۳۸۵ دلار در هر تن به صورت فوب و حتی قیمت بالاتر از آن نیز در جنوب شرقی آسیا وجود دارد.
همچنین تحلیل قیمت هفتگی بیلت صادراتی ایران توسط پیشگامان بازار نیز بدون تغییر و ۳۸۵ دلار در هرتن به صورت فوب اعلام شده است. این در حالی است که فعالان بازار آسیا بر این باورند که افت قیمت در نواحی دیگر منجر به کاهش تمایل به خرید اسلب ایران در بازار شده است.
در راستای قیمت‌های اخیر بازار، هند یک محموله اسلب را معادل قیمت ۳۸۵ دلار در هر تن به صورت فوب در بنادر ایران را به اندونزی فروخت.
با این حال، یک تولیدکننده ادعای کاهش تقاضای محصولات ایران را رد کرد و گفت: محصولات ما به طور کامل برای صادرات در ماه اکتبر رزرو شده است و مذاکرات برای اوایل ماه نوامبر نیز در حال انجام است. همچنین قیمت‌ها نیز بین ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلار در هر تن به صورت فوب بدون تغییر باقی مانده است.
همچنین براساس تحلیل هفتگی پیشگامان بازار، قیمت اسلب صادراتی ایران ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلار در هرتن به صورت فوب در هفته منتهی به چهارشنبه۳۰ مرداد ماه بدون تغییر گزارش شده است.