خرید قراضه در ترکیه ادامه دارد

پایگاه خبری فولاد
ایران –  بازار واردات قراضه در ترکیه روزهای اخیر در ثبات بوده و
معاملاتی نهایی شده است. به گزارش آرتین پولاد، کارخانه های زیادی در ترکیه برای حمل
اکتبر نیاز به قراضه دارند از این رو به خرید ادامه خواهند داد. این هفته نیز بازار
رونق خواهد داشت.
آخرین معامله
قراضه سنگین خلوص ۲۰-۸۰ امریکا در ۳۵۳ دلار هر تن سی اف آر و قراضه خلوص ۲۵-۷۵
اروپا در ۳۴۷ دلار هر تن سی اف آر ترکیه نهایی شده است.
منبع: metal expert