دلایل رشد تابستانی بازارسرمایه

پایگاه
خبری آرتین پولاد – یک کارشناس بازار
سرمایه با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر روند مثبت و رو به رشد بورس در تابستان امسال
پیش بینی کرد، روند مثبت شاخص و بازار سهام در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
مهدی کاظمی اسفه
گفت: عوامل مختلفی موجب شده تا بازار سرمایه در تابستان امسال با روند رو به رشد مواجه
شود و هر چند اندک و موقت، اما این روزها شاهد خروج معاملات بازار سهام از رکود هستیم.
این کارشناس بازار
سرمایه با اشاره به این که بورس ایران یک بورس کامودیتی محور است اذعان داشت: بنابراین
هرگونه رشد قیمت این مواد در سطح جهانی می تواند تاثیر مستقیمی برای بازار سهام به
همراه داشته باشد و اثر مثبت خود را بر گزارشات منتشر شده توسط شرکتها بگذارد.
وی گفت: بررسی روند
کنونی نرخ های جهانی کالاها نشان می دهد این بازار به وضعیت آرام و با ثباتی رسیده
است که تداوم این شرایط می تواند خبر خوبی برای بازار سهام باشد.
این کارشناس بازار
سرمایه با تاکید بر این که خروج پایدار بورس از شرایط رکودی به عوامل بنیادی و رونق
اقتصاد کشور نیازمند است افزود: رشد قیمت کامودیتی‌ها از جمله مواد پایه و معدنی‌ها
در بازارهای جهانی یکی از دلایل رشد تابستانی شاخص بورس و رونق نسبی بازار سرمایه در
این مدت است.
وی اضافه کرد: از
سوی دیگر گزارش های مثبت گروه‌های بورسی نیز یکی دیگر از عوامل موثر در بهبود شرایط
بازار سرمایه در این روزها است و رفته رفته با انتشار گزارشات شش ماه شرکتها و خبرهای
مثبت منتشر شده می‌توان انتظار تداوم بهبود روند مثبت بورس را داشت.
عضو هیات مدیره شرکت
آلومینیوم ایران با بیان این که به طور معمول همزمان با برگزاری فصل مجامع شرکتها با
توجه به گزارشهای منتشر شده و تصمیماتی که در مجامع گرفته می‌شود، معاملات بورس در
لاک احتیاط و ابهام می رود اظهار داشت: این موضوع موجب کاهش حجم و ارزش معاملات و در
برخی موارد افت کلیت بازار سرمایه می شود. بنابراین پایان فصل مجامع نیز یکی دیگر از
دلایل رشد تابستانی بازار سهام است.
وی همچنین رسیدن
قیمت سهام شرکتها به کف قیمتی را یکی دیگر از دلایل تحرک نقدینگی در بازار سرمایه عنوان
کرد و افزود: بدون شک یکی از فرصتهای ورود و خرید سهام در بازار زمانی است که قیمت
سهام شرکتها افت کرده و شاهد بازاری کم رمق باشیم. بر این اساس سرمایه گذارانی که در
این شرایط اقدام به خرید سهام می کنند می توانند در روزهای مثبت بورس با فروش سهام
خود سود مناسبی را کسب کنند.
کاظمی اسفه در پاسخ
به این پرسش که کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر معاملات بازار سرمایه در تابستان امسال
گذاشته است اذعان داشت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد و بازار سرمایه اینست که اقتصاد
در کشور ما بانک محور است. از این رو تا مادامی که چرخش اقتصاد از سوی بانکها به سمت
بازار سرمایه رخ ندهد نمی توان انتظار رونق پایدار در اقتصاد و بازار سرمایه کشور را
داشت.
وی ادامه داد: از
سوی دیگر در شرایط کنونی اقتصاد، تا مادامی که بانکها سود مناسب و تضمین شده‌ای را
نصیب سپرده گذاران خود می کنند، نمی توان انتظار رونق اقتصادی و بهبود شرایط بازار
سرمایه را داشت. بعلاوه این که در حال حاضر دیگر بازارها نیز سود مناسبی را نصیب سرمایه
گذاران نمی کنند تا نقدینگی انگیزه لازم برای خروج از بانکها به سمت سایر بازارها داشته
باشد.
این کارشناس بازار
سرمایه گفت: با وجود این، کاهش نرخ سود بانکی زمانی می تواند خبر خوبی برای بازار سهام
و صنایع و شرکتها باشد که در پی آن نرخ بهره اعطایی به بنگاهها نیز کاهش پیدا کند و
نقدینگی با بهره کمتر و در زمان کوتاه تری به صنایع برسد.
وی افزود: در پی
کاهش بهره تسهیلات بانکی نیز سودآوری بنگاهها بهبود پیدا کرده و در میان مدت می توان
منتظر تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه بود.
کاظمی اسفه اضافه
کرد: با این حال انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی می تواند تا حدودی به نظر روانی تاثیر
مثبت برای بازار سهام به همراه داشته باشد.