روند کند بازار بیلت سی آی اس

پایگاه
خبری آرتین پولاد – تعطیلات مذهبی در منا روند فعالیت
منطقه دریای سیاه و بازار بیلت را کند کرده است. به گزارش آرتین پولاد، احتمال تکان بازار در هفته آینده پیش
بینی می شود هرچند هنوز نشانه ای از تحرک در آن دیده نمی شود. در عین حال، تقاضای
خرید محصولات نیمه تمام سی آی اس در منطقه خاور دور چندان مطلوب نیست چراکه قیمت
های آنها در مقایسه با عرضه کنندگان آسیایی بالاست.
قیمت عرضه بیلت سی آی اس به خریداران منطقه مدیترانه در سطح
۵۱۰ تا ۵۲۰ دلار در تن فوب باقی مانده اما بعید به نظر می رسد کارخانه های سی آی
اس بتوانند بیلت خود را بیشتر از قیمت ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار در تن فوب به فروش برسانند
چراکه تحقق این امر بستگی به شرایط موجودی بیلت و همچنین بازار میلگرد و قراضه
ترکیه دارد. قیمت پیشنهای سی آی اس به خریداران ترک ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار در تن سی اف
آر اعلام شده که این مشتریان هفته آینده مذاکرات قیمت خود را آغاز خواهند کرد. از
طرف دیگر بازار مصر هم راکد گزارش شده و قیمت معاملات بسته شده هفته پیش در این
منطقه ۵۱۵ تا ۵۲۵ دلار در تن سی اف آر اعلام شده است. همچنین معاملات هفته پیش
بیلت سی آی اس در اندونزی و فیلیپین در قیمتهای ۵۲۰ تا ۵۲۲ دلار در تن سی اف آر
انجام شده است.
منبع: Metal Expert