شاخص بورس به رشد ۲۸ واحدی قناعت کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۴۶۲ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۲۱۲ میلیارد تومان در ۴۳ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۲۸ واحدی در ارتفاع ۸۱ هزار و ۳۱۳ واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای حکشتی، کگل و کچاد شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فارس، اخابر و خپارس با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادلی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۹ واحد و شاخص‌ بازار اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۲۹ واحد رشد کردند و شاخص‌های کل (هموزن) ۵۶ واحد، قیمت (هموزن) ۴۳ واحد و آزاد شناور ۲۵ واحد کاهش یافتند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲۷۱ میلیون ورقه به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان در ۲۵ هزار نوبت، آیفکس ۲.۹ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۹۲۲ واحد قرار گرفت.