شاخص بورس ۲۸۱ واحد دیگر رشد کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۶۱۰ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۲۱۰ میلیارد تومان در ۴۴ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۲۸۱واحدی در ارتفاع ۸۳ هزار و ۷۳۳واحد قرار گرفت.
با وجود رشد شاخص بورس طی روزهای اخیر بیشتر سهامداران حقیقی نسبت به وضعیت بورس ناراضی هستند و معتقدند رشد شاخص در این روزها منعکس کننده رشد و سبزی پرتفوی آن ها نیست.
بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای فملی، فولاد و کگل شد و در مقابل نمادهای معاملاتی تاپیکو، فارس و فخاس با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادلی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۹۱واحد، آزاد شناور ۳۹۲واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۲۸۶و ۱۳۰واحد رشد کردند و در مقابل شاخص های کل (هموزن) و قیمت (هموزن) ۲۰و ۱۵واحد افت را به ثبت رساندند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲۳۳میلیون ورقه به ارزش ۸۸میلیارد تومان در ۴۵هزار نوبت، آیفکس ۱.۶ واحد افت کرد و در ارتفاع ۹۵۱واحد قرار گرفت.