شاخص بورس ۴۱۹ واحد عقب‌نشینی کرد

 در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۴۰۳ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۱۴۳ میلیارد تومان در ۳۶ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۴۱۹ واحدی در ارتفاع ۸۳ هزار و ۲۵۵ واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای فملی، فولاد و کگل شد و در مقابل نمادهای معاملاتی همراه، جم و تاپیکو با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۳۵واحد، کل (هموزن) ۶۱ واحد، قیمت (هموزن) ۴۶ واحد، آزاد شناور ۶۴۰ واحد افت و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۴۳۸ و ۱۲۹ واحد افت کردند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۸۰ میلیون ورقه به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان در ۳۵ هزار نوبت، آیفکس ۵.۱ واحد افت کرد و در ارتفاع ۹۴۳ واحد قرار گرفت.