شاخص بورس ۸۳ واحد افت کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۷۹۰ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۱۷۳میلیارد تومان در ۵۹هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۸۳ واحدی در ارتفاع ۸۳ هزار و ۳۴۵واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای خساپا، فولاد و کگل شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فارس، شپنا و همراه با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۲۶واحد، کل (هموزن) ۷۱واحد، قیمت (هموزن) ۵۳واحد، آزاد شناور ۴۵۶واحد افت و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۴۰۲ واحد افت و ۱۶۸۷واحد رشد کردند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۳۷۸میلیون ورقه به ارزش ۳۰۱ میلیارد تومان در ۴۷هزار نوبت، آیفکس ۰.۸ واحد افت کرد و در ارتفاع ۹۵۲ واحد قرار گرفت.