قراضه امریکا بالای ۳۵۰ دلار

پایگاه خبری آرتین پولاد – روند صعودی بازار
واردات قراضه در ترکیه ادامه دارد. عرضه کنندگان از کشورهای مختلف در افزایش قیمت
قراردادها موفق بوده اند. به ویژه قراضه امریکا تا ۱۳ دلار رشد قیمت در یک روز و
بیش از ۲۰ دلار افزایش قیمت هفتگی داشته است. برآورد شده روند صعودی ادامه یابد.
به گزارش آرتین پولاد،  قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ خلوص ۲۰-۸۰ امریکا ۵۳۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده
است در حالی که یک هفته قبل در ۳۳۰ تا ۳۳۱ دلار معامله شده بود. قراضه در راستای
رونق بازارهای بیلت و میلگرد صعودی است. 
قراضه آ۳ روسیه هم اخیرا ۳۲۵ تا ۳۲۸ دلار هر تن سی اف آر ترکیه شنیده شده
است. قیمت های پیشنهادی جدید به ۳۴۰ دلار رسیده ولی خریداران ترک به دنبال ۳۳۵
دلار هر تن سی اف آر هستند.
منبع: metal expert