قیمت ورق سرد در ترکیه رو به افزایش

پایگاه
خبری آرتین پولاد – بازار داخلی ورق سرد در ترکیه از
روند صعودی بازار ورق گرم پیروی کرده است. تقاضای ورق سرد مطلوب است . چشم انداز
بازار مثبت می باشد.
به گزارش آرتین پولاد،  از اواخر آگوست تاکنون ورق
سرد در ترکیه تا ۴۰ دلار رشد قیمت داشته که بیشتر به دلیل تداوم روند صعودی قیمت ورق
گرم بوده است. قیمت پیشنهادی فعلی ورق سرد ۷۳۰ تا ۷۴۰ دلار هر تن درب کارخانه است
و برخی برای حمل فوری تا ۱۰ دلار بالاتر نیز پیشنهاد می دهند.
در بازار واردات ورق سرد سی آی اس۶۶۰ تا ۶۶۵ دلار هر تن سی
اف آر ترکیه است ولی خریدارها به دنبال ۶۴۰ دلار هر تن سی اف آر هستند.
منبع: metal expert