مصوبات و صورتجلسات شورای رقابت

پایگاه خبری آرتین پولاد – منتشر شده در
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
دستور جلسه:
– ادامه بررسی موضوع دستورالعمل پیشنهادی تنظیم بازار ورق گرم
فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلیمتر در شورای رقابت
– ادامه بررسی نرخ ارز خوراک بین مجتمعی پتروشیمی
دویست و نود و نهمین و سیصدمین جلسه شورای رقابت مورخ
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ و ۱۳۹۶/۰۵/۰۲برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
از آنجا که کلیه آمار و اطلاعات موجود نشان می دهد که بیش از
۵۰ درصد ظرفیت تولید اینگونه ورق ها و بیش از ۹۰ درصد تولید و عرضه آن ها در اختیار
فولاد مبارکه است و وضع ۲۰ درصد حقوق گمرکی بر واردات آن بر تمرکز این بازار افزوده
و بعلاوه این شرکت قیمت پایه عرضه در بورس را با احتساب این ۲۰ درصد و سایر هزینه های
واردات تعیین می کند که در عمل منجر به بروز درجه تمرکز بسیار بالایی در بازار ورق
های فولادی با ضخامت پایین شده است، شورای رقابت به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای تنظیم این بازار با اکثریت آرا مقررمی نماید:
????دستورالعمل تنظیم بازار
ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر
ماده ۱: تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از:
الف) قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ب) محصولات گرم فولادی: ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی¬متر
ج) واحدهای تولیدی تاثیرگذار در بازار محصولات فولادی کشور: مجتمع
فولاد مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز،  فولاد
گیلان.
ماده ۲: واحدهای تولیدی تاثیرگذار در بازار فولاد کشور جهت فروش
در داخل ملزم هستند تمامی محصولات گرم فولادی خود را با رعایت مقررات مربوطه و این
دستورالعمل در بورس کالا عرضه کنند.
تبصره: فروش به صنایع راهبردی (استراتژیک) و نظامی به منظور مصرف
در همان مجموعه از شمول این دستورالعمل مستثنی است.
ماده ۳: در راستای اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون، دستورالعمل تنظیم
نحوه تعیین قیمت پایه محصولات گرم فولادی در بورس کالا به شرح  زیر تعیین می‌شود:
نرخ ارز سنا (سامانه نظارت ارز) ×  قیمت جهانی= قیمت پایه
تبصره ۱: قیمت جهانی محصولات موردنظر بر اساس متوسط قیمت FOB پانزده روز گذشته گزارش شده در منطقه سی آی اس و دریای سیاه مجله متال بولتن
(میانگین این دو) تعیین خواهد شد.
تبصره ۲: برای افزایش قیمت در بورس محدودیتی (سقف قیمتی) اِعمال
نمی‌شود.
ماده ۴: شرکت‌های تأثیرگذار موظفند حداقل ۲۵ درصد از میزان عرضه
هر کالا را در تالار اصلی بورس کالا عرضه کنند.
تبصره- چنانچه میزان عرضه محصولات گرم فولادی واحدهای تولیدی
تاثیرگذار به نحوی باشد که قیمت‌های کشف شده در بورس کالا نسبت به قیمت‌های جهانی با
انحراف نامتعارف مواجه گردد. مرکز ملی رقابت موظف است با رصد مداوم بازار میزان عرضه
را برای اتخاذ تصمیم لازم به شورای رقابت گزارش کند.