مقاطع صادراتی چین ارزان تر شد

پایگاه
خبری آرتین پولاد – میلگرد صادراتی چین با افت قیمت در
بازارهای فیوچرز و ارزان شدن بیلت افت داشت. پایین آمدن تقاضا در بازار داخلی هم
علت دیگر افت بازار صادرات بوده است. به گزارش آرتین پولاد، قیمت پیشنهادی فعلی در بازار صادرات
میلگرد چین ۵۶۵ تا ۵۷۵ دلار هر تن فوب است که ۱۱ تا ۱۲ دلار نسبت به هفته قبل افت
داشته است. افت هفتگی ۱۹ دلاری قرارداد میلگرد در بورس شانگهای و کاهش قیمت ۱۴ دلاری
بیلت در این مدت بازار میلگرد را نزولی کرد. در بازار داخلی میلگرد نیز ۴ دلار افت
قیمت هفتگی مشاهده شده است.
میلگرد ترکیه هم نسبتا مشابه میلگرد صادراتی چین است از این
رو و شانس چینی ها برای فروش صادراتی میلگرد بیشتر شده است.
منبع: metal expert