ورق گرم و سرد صادراتی سی آی اس در ثبات

یک هفته اخیر ورق گرم و سرد صادراتی سی آی اس در ثبات نسبی بوده اند. ظاهرا چند هفته روند صعودی باعث شده همه عقب بنشینند و منتظر واکنش بازار باشند. از طرفی در چین هم پس از ۱۱ هفته روند صعودی جو بازار کمی عوض شد. آخرین قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس۵۴۵ تا ۵۶۵ دلار هر تن فوب ثبت شده در حالی که پیشنهاد قبلی ۵۵۰ تا ۵۶۰ دلار بود.
افت قیمت های جزیی چین عرضه کننده های سی آی اس و مشتریان آن ها را نیز نگران کرده است. درخواست های خرید کم شده و عرضه کننده ها حاضرند تخفیف بدهند.
ورق سرد صادراتی سی آی اس نیز ۵۸۰ تا ۶۱۰ دلار هر تن فوب و در ثبات است.