در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأیید موجودی و تأیید قیمت‌ از واحد فروش آرتین پولاد الزامی می‌باشد

هاش ( HEA – HEB )

آخرین به روز رسانی : ۱۶-۱۲-۱۴۰۲

ردیف

سایز

مشخصات

وزن (kg)

قیمت در بنگاه (ریال)

۱

۱۰

سبک  HEA

۲۰۰

۹۵٫۰۰۰

۲

۱۰

سنگین HEB

۲۴۰

۹۵٫۰۰۰

۳

۱۲

سبک  HEA

۲۴۰

۹۵٫۰۰۰

۴

۱۲

سنگین HEB

۳۲۰

۹۵٫۰۰۰

۵

۱۴

سبک  HEA

۲۹۶

۷۹٫۵۰۰

۶

۱۴

سنگین HEB

۴۰۰

۶۰٫۵۰۰

۷

۱۶

سبک  HEA

۳۶۴

۶۰٫۰۰۰

۸

۱۶

سنگین HEB

۵۰۰

۵۹٫۵۰۰

۹

۱۸

سبک  HEA

۴۲۶

۵۹٫۵۰۰

۱۰

۱۸

سنگین HEB

۵۹۰

۷۹٫۰۰۰

۱۱

۲۰

سبک  HEA

۵۱۰

۵۹٫۵۰۰

۱۲

۲۰

سنگین HEB

۷۳۰

۶۰٫۵۰۰

۱۳

۲۲

سبک  HEA

۶۱۰

۹۴٫۵۰۰

۱۴

۲۲

سنگین HEB

۸۵۰

۹۴٫۵۰۰

۱۵

۲۴

سبک  HEA

۷۲۰

۹۴٫۵۰۰

۱۶

۲۴

سنگین HEB

۹۹۸

۹۴٫۵۰۰

۱۷

۲۶

سبک  HEA

۸۲۰

۹۳٫۵۰۰

۱۸

۲۶

سنگین HEB

۱٫۱۲۰

۹۳٫۵۰۰

۱۹

۲۸

سبک  HEA

۹۲۰

۹۸٫۵۰۰

۲۰

۲۸

سنگین HEB

۱٫۲۴۰

۹۸٫۵۰۰

۲۱

۳۰

سبک  HEA

۱٫۰۵۰

۹۵٫۰۰۰

۲۲

۳۰

سنگین HEB

۱٫۴۰۰

۷۸٫۵۰۰

۲۳

۳۲

سبک  HEA

۱٫۱۷۰

۱۱۰٫۰۰۰

۲۴

۳۲

سنگین HEB

۱٫۵۳۰

۱۰۷٫۰۰۰

۲۵

۳۴

سبک  HEA

۱٫۲۶۰

۱۰۰/۰۰۰

۲۶

۳۴

سنگین HEB

۱٫۶۰۰

۱۲۰/۰۰۰

۲۷

۳۶

سبک  HEA

۱٫۳۵۰

۱۱۰/۰۰۰

۲۸

۳۶

سنگین HEB

۱٫۷۰۰

۱۱۵/۰۰۰

۲۹

۴۰

سبک  HEA

۱٫۵۰۰

۱۰۰/۰۰۰

۳۰

۴۰

سنگین HEB

۱٫۸۶۰

۱۰۵/۰۰۰

۳۱

۴۵

سبک  HEA

۱٫۶۸۰

۱۳۵/۰۰۰

۳۲

۴۵

سنگین HEB

۲٫۰۵۰

۱۲۵/۰۰۰

۳۳

۵۰

سبک  HEA

۱٫۸۶۰

۱۰۵/۰۰۰

۳۴

۵۰

سنگین HEB

۲٫۲۵۰

۱۰۵/۰۰۰

۳۵

۵۵

سبک  HEA

۱٫۹۹۲

۱۲۰/۰۰۰

۳۶

۵۵

سنگین HEB

۲٫۴۰۰

۱۲۰/۰۰۰

۳۷

۶۰

سبک  HEA

۲٫۱۴۰

۱۰۵/۰۰۰

۳۸

۶۰

سنگین HEB

۲٫۵۵۰

۱۲۵/۰۰۰

۳۹

۶۵

سبک  HEA

۲٫۲۹۰

۱۳۲/۰۰۰

۴۰

۶۵

سنگین HEB

۲٫۷۰۰

۱۳۲/۰۰۰

۴۱

۷۰

سبک  HEA

۲٫۴۵۰

۱۴۲/۰۰۰

۴۲

۷۰

سنگین HEB

۲٫۸۹۲

۱۴۲/۰۰۰

۴۳

۸۰

سبک  HEA

۲٫۶۷۰

۱۵۵/۰۰۰

۴۴

۸۰

سنگین HEB

۳٫۱۴۴

۱۵۵/۰۰۰

۴۵

۹۰

سبک  HEA

۳٫۰۲۰

۱۶۰/۰۰۰

۴۶

۹۰

سنگین HEB

۳٫۵۵۰

۱۶۰/۰۰۰

 

۱۳۸۵ © کلیه حقوق این وب سایت برای گروه آرتین پولاد محفوظ است.

بالا