آخرین شاخص های قیمت های جهانی محصولات فولادی- پلاتس

 
محصول

کشور / منطقه

ارز- نحوه تحویل

قیمت

تغییر روزانه%

ورق گرم

چین

دلار هر
تن/ فوب

۵۵۰

۰.۲۷

میلگرد

چین

دلار هر
تن/ فوب

۵۴۵

۰.۵۵

ورق گرم

اروپا

یورو هر
تن / درب کارخانه

۵۱۷.۵

۰

ورق گرم

اروپا

یورو هر
تن / سی آی اف

۵۴۲.۵

۰

ورق تخت

اروپا

یورو هر
تن / درب کارخانه

۵۷۲.۵

۰

ورق تخت

اروپا

یورو هر
تن / سی آی اف

۵۱۲.۵

۰

ورق سرد

اروپا

یورو هر
تن / درب کارخانه

۶۱۵.۵

۰.۰۸

ورق سرد

اروپا

یورو هر
تن / سی آی اف

۵۹۰

۰

میلگرد

ترکیه

دلار هر
تن / فوب

۵۳۰

۰

ورق گرم

سی آی اس

دلار هر
تن/ فوب

۵۴۲.۵

۰

ورق سرد

سی آی اس

دلار هر
تن/ فوب

۵۸۰

۰

بیلت

سی آی اس

دلار هر
تن/ فوب

۵۰۰

۰

ورق گرم

امریکا

دلار هر
شورت تن/ درب کارخانه

۶۳۰

۰

ورق گرم

امریکا

دلار هر
شورت تن/ سی آی اف

۵۴۵

۰

ورق تخت

امریکا

دلار هر
شورت تن/ درب کارخانه

۶۸۰

۰

ورق تخت

امریکا

دلار هر
شورت تن/ سی آی اف

۵۹۰

۰

ورق سرد

امریکا

دلار هر
شورت تن/ درب کارخانه

۸۰۰

۰

ورق سرد

امریکا

دلار هر
شورت تن/ سی آی اف

۶۵۵

۰

میلگرد

امریکا

دلار هر
شورت تن/ درب کارخانه

۵۳۷.۵

۰

میلگرد

امریکا

دلار هر
شورت تن/ سی آی اف

۵۰۵

۰

محصول
کشور / منطقه
ارز- نحوه تحویل
قیمت
تغییر روزانه%
ورق گرم
چین
دلار هر
تن/ فوب
۵۵۰
۰.۲۷
میلگرد
چین
دلار هر
تن/ فوب
۵۴۵
۰.۵۵
ورق گرم
اروپا
یورو هر
تن / درب کارخانه
۵۱۷.۵
۰
ورق گرم
اروپا
یورو هر
تن / سی آی اف
۵۴۲.۵
۰
ورق تخت
اروپا
یورو هر
تن / درب کارخانه
۵۷۲.۵
۰
ورق تخت
اروپا
یورو هر
تن / سی آی اف
۵۱۲.۵
۰
ورق سرد
اروپا
یورو هر
تن / درب کارخانه
۶۱۵.۵
۰.۰۸
ورق سرد
اروپا
یورو هر
تن / سی آی اف
۵۹۰
۰
میلگرد
ترکیه
دلار هر
تن / فوب
۵۳۰
۰
ورق گرم
سی آی اس
دلار هر
تن/ فوب
۵۴۲.۵
۰
ورق سرد
سی آی اس
دلار هر
تن/ فوب
۵۸۰
۰
بیلت
سی آی اس
دلار هر
تن/ فوب
۵۰۰
۰
ورق گرم
امریکا
دلار هر
شورت تن/ درب کارخانه
۶۳۰
۰
ورق گرم
امریکا
دلار هر
شورت تن/ سی آی اف
۵۴۵
۰
ورق تخت
امریکا
دلار هر
شورت تن/ درب کارخانه
۶۸۰
۰
ورق تخت
امریکا
دلار هر
شورت تن/ سی آی اف
۵۹۰
۰
ورق سرد
امریکا
دلار هر
شورت تن/ درب کارخانه
۸۰۰
۰
ورق سرد
امریکا
دلار هر
شورت تن/ سی آی اف
۶۵۵
۰
میلگرد
امریکا
دلار هر
شورت تن/ درب کارخانه
۵۳۷.۵
۰
میلگرد
امریکا
دلار هر
شورت تن/ سی آی اف
۵۰۵
۰
 پایگاه خبری آرتین پولاد
 منبع: platts