از بازار قراضه ترکیه چه خبر؟!

 اخیرا در ترکیه معامله ای برای قراضه وارداتی نهایی نشده است. عرضه کننده ها به دنبال قیمت بالای ۳۶۰ دلار هر تن سی اف آر هستند و خریدارها معتقدند قیمت باید کمتر شود. از این رو قیمت ها ثابت مانده و همه سیاست انتظار در پیش گرفته اند.
قابل ذکر است آخرین معامله قراضه سنگین کلاس ۱و۲ خلوص ۲۰-۸۰ کانادا در ۳۵۷.۵ دلار هر تن سی اف آر هفته گذشته نهایی گردیده است. قیمت بالای میلگرد هم به قراضه اجازه رشد قیمت بیشتر را خواهد داد.