از صدور مجوز بی مورد در حوزه فولاد جلوگیری می شود

مهندس میکائیل عظیمی، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با چیلان (نشریه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران)، پیشنهاداتی برای سرمایه گذاری های جدید در زنجیره فولاد ارائه کرد و اقدامات وزارت خانه در حوزه صنعت فولاد را برای مخاطبان تشریح کرد.
آقای عظیمی، برنامه اصلی وزارت صمت در بخش فولاد برای سال جاری چیست؟
برنامه وزارت برای سال جاری در حوزه فولاد، تکمیل زنجیره فولاد و برقراری توازن به این زنجیره است.
آیا امسال مجوزی در حوزه فولاد در محصولاتی که ظرفیت سازی لازم ایجاد شده صادر خواهد شد؟
در خصوص جواز تاسیس، متقاضیان زیادی برای دریافت جواز به وزارت مراجعه کردند اما با توجه به اینکه ظرفیت سازی مناسبی در حوزه شمش و محصولات فولادی صورت گرفته و این موضوع مورد پایش قرار گرفته است، بنابراین از صدور مجوز بی مورد جلوگیری می شود.
تلاش ما این است که در جهت تکمیل زنجیره و طرح جامع فولاد حرکت کنیم. علاوه براین در بخش محصولات نوردی و حتی شمش نیازمند سرمایه گذاری جدید نیستیم و چنانچه سرمایه گذارانی برای سرمایه گذاری در این حوزه ها به وزارت مراجعه نماید، به سمت واحدهای موجود و طرح های نیمه تمام  به منظور تکمیل طرح ها و سایر صنایع مورد نیاز هدایت می شوند تا شاهد تجمیع واحدهای کوچک با یکدیگر نیز باشیم و محصولات فولادی را تحت برند و نام تجاری خاصی صادر نماییم.
بنابراین پیشنهاد دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، تجمیع واحدهای کوچک صنایع معدنی فلزی است که اگر این واحدها به سمت تجمیع بروند می توانند در حوزه صادرات وکاهش قیمت تمام شده موفق عمل کنند.
آقای مهندس عظیمی، در برنامه های وزارت خانه تا چه میزان باید به ظرفیت های زنجیره فولاد افزوده شود؟
در بخش فولاد خام ظرفیت فعلی مان ۳۱ میلیون تن بوده و نیاز به توسعه ۲۴ میلیون تنی تا سند چشم انداز داریم. میزان تولید فولاد خام کشور در ۹۵ به میزان ۱۸.۵ و پیش بینی برنامه تولید ۹۶ به میزان ۲۲ میلیون تن  و در سال ۱۳۹۹ به ظرفیت ۴۰ میلیون تن خواهیم رسید. همچنین در بخش کنسانتره با توجه به ظرفیت فعلی که ۴۵.۸ میلیون تن است باید تا پایان سال ۱۳۹۹ به ظرفیت ۶۲  میلیون تن و در افق ۱۴۰۴ به ۸۳ میلیون تن برسیم. براساس آمار میزان تولید ۹۵ به میزان ۳۳ میلیون تن و پیش بینی برنامه تولید ۹۶ به میزان ۳۷ میلیون تن می باشد.
در حوزه گندله باید گفت، ظرفیت فعلی ۳۲ میلیون تن است و برنامه تا پایان سال ۱۳۹۹ به میزان ۶۶ میلیون تن و افق ۱۴۰۴ نیاز به ۷۹ میلیون تن می باشد. میزان تولید ۹۵ به میزان ۲۵.۵ و پیش بینی برنامه تولید ۹۶ به میزان ۳۰ میلیون تن می باشد و نیاز به توسعه ۴۷ میلیون تنی دیگر تا سند چشم انداز داریم.
علاوه بر این در آهن اسفنجی، ظرفیت فعلی تولیدمان ۲۵.۳ میلیون تن است و برنامه تا پایان سال ۱۳۹۹ به میزان ۴۰ میلیون تن و افق ۱۴۰۴ نیاز به ۵۶ میلیون تن می باشد. میزان تولید سال ۹۵ به میزان ۱۸ میلیون تن بوده و پیش بینی برنامه تولید ۹۶ به میزان ۲۲ میلیون تن می باشد.
تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن تولید کنندگان فولاد چگونه بوده و نقش انجمن در برقراری توازن و ارتقای صنعت فولاد کشور چگونه می بینید؟
دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعاملات خوبی با انجمن تولیدکنندگان فولاد داشته و تمامی جلساتی که در راستای حمایت های تعرفه ای یا تغییر ارز مبادله ای به متقاضی با کسب نظر انجمن و پیشنهاداتی که ارائه می نماید صورت گرفته است چراکه انجمن های تخصصی بازوی مشورتی برای دفاتر تخصصی بوده و در بهبود مستمر فضای کسب و کار نقش کاتالیزور را برعهده دارند و این دفتر به جرات می توان گفت تعاملات سازنده ای با انجمن ها داشته و خواهد داشت.