استقبال اتحادیه تعاونی های آهنکاران و پروفیل سازی ایران از ربیعی

آرتین پولاد: اتحادیه تعاونی های آهنکاران و پروفیل سازی ایران در بیانیه ای مشترک با ذکر پنج دلیل، از گزینه دولت دوازدهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت کرد.