اعطای تندیس زرین سرآمدی به روابط عمومی فولاد مبارکه

انجمن جهانی فولاد طی گزارشی نقشه استان ها و شرکت های برتر تولیدکننده سنگ آهن و فولاد چین را اعلام کرد.

از مجموع ۷۷ شرکت فولادساز چین، شرکت بائو استیل((Baowu Group با تولید ۶۳ میلیون و ۸۱۰ هزارتن فولاد رتبه نخست و شرکت های اچ بی آی اس(HBIS) و شاگانگ(Shagang)به ترتیب با تولید ۴۴ میلیون و ۹۲۰هزار تن و ۳۳میلیون و ۲۵۰هزار تن در رتبه های دوم و سوم فولادسازان برتر چین قرارگرفتند.

استان های برتر تولیدکننده سنگ آهن و فولادخام

بیشترین میزان تولید فولاد خام متعلق به استان های شمال چین است که تولید۳۰.۹درصد فولاد خام کشور را به خود اختصاص دادند.

استان هبی(Hebei) با تولید۱۹۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد خام و ۵۲۲ میلیون تن سنگ آهن رتبه نخست تولید این مواد را به خود اختصاص داد و همچنین با تولید۵۳میلیون و ۱۲۰ هزار تن در رتبه دوم تولید کک قرار گرفت.

استان شانزی(Shanxi) با تولید ۸۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تن برترین استان تولید کننده کک معرفی شده است. رتبه سوم نیز به استان شاندونگ(Shandong) با تولید۴۴ میلیون و ۲۰۰هزار تن کک تعلق گرفت.

تولید و مصرف فولاد

تولید فولاد خام این کشور در سال ۲۰۱۶با ۰.۶درصد رشد نسبت به سال گذشته ۸۰۸میلیون و ۴۰۰هزار تن ثبت شد در حالی که مصرف ظاهری فولاد خام در سال ۲۰۱۶ با رشد ۱.۳درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۷۰۹میلیون و ۴۰۰هزار تن افزایش یافت.

تامین سنگ آهن و فولادخام مورد نیاز این کشور در سال۲۰۱۶ از طریق واردات ۸۷ درصدی و تولید داخلی ۱۳ درصدی صورت گرفت.