افت چشمگیر قیمت بیلت در چین

پایگاه خبری فولاد
ایران –  بیلت در بازار داخلی چین اخیرا تا ۱۵ دلار هر تن افت قیمت
داشته  قیمت پیشنهادی به ۵۳۹ دلار هر تن
درب کارخانه با ۱۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده رسیده است. قیمت پنجشنبه اخیر ۵۵۱
دلار بود. تولید بالای کارخانه ها و از طرفی کاهش تقاضا قیمت را نزولی کرده است.
به گزارش آرتین پولاد،  قابل ذکر است بیلت صادراتی چین  از ۵۳۰ تا ۵۳۵ دلار به ۵۲۰ دلار هر تن فوب
رسیده ولی باز هم خریداری ندارد.