افزایش تولید خودرو در چین

پایگاه
خبری آرتین پولاد – در آگوست سال جاری صنعت خودرو سازی
چین به دنبال رکود فصلی جولای بهبودهایی را تجربه نمود. برای ماه های آتی نیز چشم
اندازها مثبت است از این رو فولادسازان چینی هم فرصتی برای افزایش فروش داخلی
خواهند داشت.
به گزارش آرتین پولاد، تولید و فروش خودرو در چین ماه گذشته
به ترتیب ۱.۶ و ۱۰.۹ درصد بهبود ماهانه داشت به ۲.۰۹ میلیون و ۲.۱۹ میلیون خودرو
رسید. بین ژانویه تا آگوست نیز تولید خودرو در چین ۴.۷ درصد رشد داشته ۱۷.۶۷
میلیون دستگاه خودرو بود. فصل رشد مصرف شده و بازار بهبود یافته است.
منبع: metal expert