افزایش تولید فولاد در امریکا

پایگاه خبری آرتین پولاد – آخرین آمار انجمن آهن و فولاد امریکا نشان می دهد این کشور هفته گذشته ۱.۷۷
میلیون تن فولاد خام تولید کرده که ۶.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
داشته است ولی نسبت به هفته قبل ۰.۲ درصد افت نمود. نرخ بهره وری کارخانه ها ۷۵.۹
درصد بود که افت جزیی داشت.
به گزارش آرتین پولاد،  از
ابتدای سال جاری نیز در این کشور ۵۲.۱۱ میلیون تن فولاد خام تولید شده و نرخ بهره
وری صنعت فولاد آن ۷۴.۵ درصد بوده است.
منبع: yieh