افزایش قیمت زغال سنگ در چین

پایگاه
خبری آرتین پولاد – ترس از کمبود عرضه زغال سنگ در
بازار چین قیمت این محصول را پی در پی افزایش داده است. به گزارش آرتین پولاد، قیمت زغال سنگ سنگین استرالیا طی یک
هفته اخیر تا ۱۴ دلار در تن بالا رفته و به ۲۱۲ تا ۲۲۰ دلار در تن فوب رسیده و
معلوم نیست انتهای این مسیر افزایشی چه خواهد بود. اعلامیه اخیر استان شانگسی چین
در تعطیلی ده معدن زغال سنگ به منظور انجام بازرسی های ایمنی نیز در این روند
افزایشی بی تاثیر نبوده است. دو هفته پیش نیز شهر جینگ ژونگ واقع در همین استان با
۲۱.۴۵ میلیون تن ظرفیت تولید دستور توقف تولید به ۵۱ معدن خود را داده بود.
خریداران می گویند کمبودی در عرضه زغال سنگ پیش نیامده اما
نظرات در مناطق مختلف متفاورت است چراکه برخی دیگر اظهار می کنند در تهیه محصول
داخلی زغال سنگ دچار مشکل شده اند. از روز جمعه قیمت زغال سنگ در بازار داخلی چین
تا ۱۰ دلار در تن بالا رفته است.
منبع: Metal Expert