افزایش قیمت قراضه در ژاپن

پایگاه خبری آرتین پولاد – کارخانه توکیو
استیل ژاپن قیمت خرید قراضه از بازار داخلی را برای سومین مرتبه در ماه آگوست بالا
برده است. به گزارش آرتین پولاد، این بار افزایش قیمت ۴ تا ۱۴ دلاری ثبت
شده به ۲۶۱ تا ۲۹۸ دلار هر تن رسیده است.
قابل ذکر است از
اوایل آگوست تاکنون قیمت خرید قراضه از بازار داخلی ژاپن ۳۲ تا ۴۱ دلار هر تن رشد
داشته است.
منبع: metal expert