افزایش قیمت آهن متوقف شد

 محمد آزاد با اشاره به اینکه روند افزایش قیمت آهن در بازار متوقف شده است، اظهار داشت: بازار دیگر کشش افزایش قیمت را ندارد به همین دلیل ما روزانه با نوسان قیمت آهن روبه رو هستیم.

رئیس اتحادیه آهن با بیان اینکه روزانه قیمت آهن ۲۰ تومان افزایش و روز بعد ۲۰ تومان کاهش پیدا می‌کند، افزود: پیش بینی می‌کنیم با کاهش نرخ سود بانکی بخشی از منابع مردم به سمت ساختمان سازی حرکت کرده و تا حدودی رونق به این حوزه باز گردد.

وی در مورد قیمت‌های فعلی آهن هم افزود: امروز هرکیلو میلگرد با قیمت ۲۴۸۰ تا ۲۵۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین قیمت هر کیلو تیر آهن هم ۲۷۵۰ هزار تومان است.