افزایش ۳.۶ درصدی مصرف ظاهری فولاد ایران در ۱۰ ماهه سال جاری/ جزئیات کامل مصرف ظاهری فولاد میانی، محصولات فولادی و مصرف ظاهری فولاد میانی + جدول

به گزارش آرتین پولاد: بر اساس گزارش آماری انجمن فولاد در ۱۰ ماهه سال جاری، مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) به ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تن رسید.

در بخش فولاد میانی، ۱۲ میلیون و ۵۸۱ هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و ۸ میلیون و ۱۹۹ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم افزایش ۱۰.۶ درصدی داشته و مصرف ظاهری اسلب هم ۶ درصد کاهش داشته است.

در گزارش آماری انجمن فولاد، رشد مصرف ظاهری مقاطع تخت فولادی مثبت ۴.۷ درصد و رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی منفی ۲.۶ درصد اعلام شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت ۷ میلیون و ۹۶۷ هزار تن بوده که ۷ میلیون و ۲۵۹ هزار تن سهم ورق گرم، ۲ میلیون ۴۵۳ هزار تن سهم ورق سرد و ۱ میلیون و ۶۱۹ هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است. مصرف ظاهری ورق گرم کاهش ۰.۷ درصدی، مصرف ظاهری ورق سرد افزایش ۱۱.۹ درصدی و مصرف ظاهری ورق پوششدار افزاش ۱۸.۰ درصدی داشته است.

در ۱۰ ماهه سال جاری، مصرف ظاهری تیرآهن با افزایش ۵.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹۹۲ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با ۳.۸ درصد کاهش به ۶ میلیون و ۷۳۵ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی با کاهش ۰.۹ درصدی همراه بوده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد با افزایش ۷.۳ درصدی به ۲۸ میلیون و ۷۲۷ هزار تن رسیده است.