افزایش ۶۰ دلاری فاصله قیمت داخلی و جهانی میلگرد

به گزارش آرتین پولاد: بهای میلگرد در بازار داخلی از فروردین ۹۷ از حدود ۴۸۰ دلار در هر تن به ۳۲۰ دلار در پایان تیرماه رسید درحالی که در بازار جهانی، بهای این محصول از ۵۷۰ دلار به ۴۸۰ دلار رسیده است.

بنابراین تفاوت نرخ های داخلی و جهانی میلگرد در ابتدای سال گذشته ۹۰ دلار بود درحالی که در پایان تیر ماه امسال‌ به ۱۵۰ دلار رسیده است.