الکترود گرافیتی را گران نخرید

به گزارش آرتین پولاد: در نامه دکتر جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به روسای صمت استان ها آمده است: با توجه به کاهش قیمت الکترود گرافیتی در داخل کشور تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش الکترودهای گرافیتی با اعداد و ارقام بالاتر مجاز نخواهد بود.

در این نامه ذکر شده که الکترودهای گرافیتی باید استانداردهای لازم را داشته باشند و مصرف ویژه آنها نباید از ۲ کیلوگرم بر تن بالاتر باشد.