امضای احتمالی قرارداد تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا

مدیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا گفت: این کمیسیون ممکن است در اکتبر ۲۰۱۷ تقاضای مجوز امضای قرارداد تجارت آزاد موقت بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مطرح کند. به گزارش خبرگزاری تاس، ورونیکا نیکیشینا، مدیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا گفت: این شانس را داریم که اتمام مذاکرات را تا ماه اکتبر به روسای جمهور ۵ کشور عضو گزارش دهیم و درخواست کنیم برای امضای موافقت‌نامه به ما اختیارات لازم را واگذار کنند. اگر مذاکرات در روزهای آینده تکمیل نشود و اصرار بر ادامه و بهبود کیفیت ترتیبات وجود داشته باشد، به احتمال زیاد ما وارد یک مرحله طولانی‌تری از مذاکرات خواهیم شد.