بازار بیلت سی آی اس در جو تعطیلات

پایگاه خبری آرتین پولاد – این هفته بازار صادرات بیلت سی آی اس به دلیل تعطیلات ملی در اوکراین و
همچنین نزدیکی اعیاد مذهبی در خاورمیانه و شمال افریقا در سکوت به سر می برد.
بازار آرام است و در انتظار نشسته است. متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس در ۵۰۳
دلار هر تن فوب در ثبات است.
به گزارش آرتین پولاد،  نوسانات بازار
چین باعث شده برخی منتظر کاهش قیمت های جزیی در هفته آینده باشند. برخی عرضه کننده
های سی آی اس در ۵۱۰ تا ۵۲۰ دلار هر تن فوب پیشنهاد می دهند ولی تاکنون خریداری
نداشته است. بیلت سی آی اس در ترکیه ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار هر تن سی اف آر است و قیمت
درخواستی به ۵۱۰ دلار نیز کاهش داشته است. 
معامله ای اخیرا در ترکیه نهایی نشده است.
منبع: metal bulletin