بازار قراضه خاور دور در سکوت

پایگاه
خبری آرتین پولاد – اغلب خریداران قراضه در خاور دور از
معامله جدید در بازار واردات عقب نشسته اند چون موجودی کافی دارند. ولی صادرکننده
ها سعی دارند سیاست قیمت گذاری خود را حفظ کنند و قیمت ها را بالا نگه داشته اند.
به گزارش آرتین پولاد،  قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن ۲۹۸
تا ۳۰۳ دلار هر تن فوب است که به دلیل نوسان نرخ ارز نسبت به هفته قبل ۸ دلار افت
داشته است. ولی قیمت ها به ین ژاپن ثابت بوده اند. در هر حال کره ای ها موجودی
کافی دارند و عجله ای در خرید نشان نداده اند. از طرفی بازار داخلی ژاپن رونق دارد
و این هفته قیمت ها را بالاتر هم خواهند برد. قراضه سنگین کلاس یک امریکا و قراضه
آ۳ روسیه در خاور دور تغییر قیمتی نداشته اند و در کره حنوبی معامله ای نیز شنیده
نشده است.
منبع: metal expert