بازار میلگرد ترکیه در ثبات

پایگاه خبری فولاد
ایران –  فروش میلگرد در بازار داخلی و صادرات ترکیه کاهش
چشمگیر داشته که به دلیل نزدیکی اعیاد مذهبی می باشد. به گزارش آرتین پولاد، 
فولادسازان مطمئنند که اوایل سپتامبر بازار داخلی فعال تر می شود از این رو عجله ای
برای فروش ندارند. صادرکننده ها نیز ترجیح می دهند تا روشن تر شدن روند بازار صبر
کنند.
قیمت
فعلی میلگرد در بازار داخلی این کشور ۵۵۲ تا ۵۶۴ دلار هر تن درب کارخانه  است
و قیمت پیشنهادی صادراتی ۵۴۰ تا ۵۴۵ دلار هر تن فوب حمل اواخر سپتامبر و اکتبر می
باشد.
منبع: metal expert