بازار میلگرد جنوب اروپا در سکوت

پایگاه خبری فولاد
ایران –  اوایل آگوست قیمت
میلگرد در بازار داخلی اسپانیا بالا رفت و پس از آن در ثبات مانده است. بازار
اروپا در تعطیلات تابستانی است از این رو کاهش تقاضا دور از انتظار نبوده است.
کارخانه ها منتظر روشن تر شدن روند بازارند و با توجه به این که انتظار می رود
قراضه بالاتر برود به آینده بازار خوش بینند.
به گزارش آرتین پولاد، در بازار  داخلی جنوب اروپا میلگرد ۴۸۰
تا ۴۹۰ یورو هر تن درب کارخانه است. قیمت پیشنهادی صادراتی نیز ۴۸۰ تا ۵۰۰ یورو هر
تن فوب می باشد.
منبع: metal expert