بازار های جهانی مقاطع رو به بهبود

پایگاه خبری فولاد
ایران –  انجمن بین المللی
تولید کنندگان و صادرکنندگان میلگرد در گزارش اخیر خود چشم انداز کلی بازار جهانی
مقاطع را خوش بینانه برآورد کرده است و از طرفی اعلام کرده هنوز چالش هایی وجود
دارد که می تواند در آینده نه چندان دور موجب شود قیمت ها روند نزولی بگیرند.
به گزارش آرتین پولاد، در حال حاضر بازارهای مقاطع وضعیت خوبی دارند چرا که تقاضا بالاست و قیمت ها در
اغلب بازارها صعودی می باشند.
در کل برای نیمه دوم سال ۲۰۱۷ بازار های مقاطع در رونق
برآورد شده اند مگر این که اتفاقات غیر قابل پیش بینی در بازار ها رخ دهد و روند
آن را تغییر دهد.
منبع: metal expert