بازار واردات قراضه ترکیه فعلا متوقف

پایگاه
خبری آرتین پولاد – وضعیت بازار واردات قراضه در ترکیه
تغییر چندانی نداشته و روزهای اخیر معامله ای شنیده نشده است. خریدارها با عرضه
کننده ها به توافق نرسیده اند.
به گزارش آرتین پولاد،  پس از افت قیمت های اخیر
قراضه امریکا، قیمت ها فعلا در ثبات هستند. اخیرا قراضه ۲۰-۸۰ امریکا در مجموع تا
۷.۵ دلار افت داشته به ۳۵۰ دلار هر تن سی اف آر رسیده است. ولی خریداران ترک به
دنبال ۳۴۰ تا ۳۴۵ دلار هر تن سی اف آر هستند. از این رو فعلا معامله ای نشده است و
همه در انتظارند. خریداران ترک معتقدند بازار دچار مازاد عرضه شده ولی عرضه کننده
ها هزینه جمع آوری را بالا می دانند و حاضر نیستند قیمت را پایین تر بیاورند. در هر
حال ترکیه هنوز نیاز به خرید قراضه برای حمل اکتبر دارد که حدود ۴۰۰ هزار تن خواهد
بود.
منبع: metal expert