برخورد بانک‌های خارجی با سرمایه‌گذاران ایرانی مثبت‌تر از بانک‌های کشور است

پایگاه
خبری آرتین پولاد – محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت گفت: برخورد بانک‌های
خارجی با سرمایه‌گذاران ایرانی به مراتب مثبت‌تر از بانک‌های ایرانی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد رضا نعمت‌زاده
وزیر صنعت دولت یازدهم در مراسم تودیع خود اظهارداشت: در حال حاضر رفتار بانک‌های خارجی
با سرمایه‌گذاران ایرانی بسیار بهتر از بانک‌های کشور است و در این مورد می‌توانم
۱۰ مثال بیاورم.
وی تأکید‌ کرد: اگر می‌خواهیم اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی
شود باید به اصلاح بانک‌ها توجه کنیم تا بخش خصوصی بتواند فعال شود.
نعمت‌زاده ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور یا شخص رئیس
جمهور و سایر وزرای اقتصادی حداقل هفته‌ای یک روز در این مورد وقت بگذارند و نظام بانکی
را سامان دهی کنند حتی اگر لازم است برای اصلاح نظام بانکی، مشاور خارجی بگیرند.
وی اظهارداشت: روز گذشته با یکی دو مدیر بانکی جلسه داشتم
که می‌گفتند در بانک مرکزی وقتی راجع به بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌شود، به ما محل نمی‌گذارند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه ۴ سال عضو شورای پول و اعتبار
بودم،یادآور شد: برخی تصمیمات خیلی کارایی ندارند، سیستم بانکی باید اصلاح شود و حتی
اگر لازم است باید یک گروه از کشورهای پیشرفته و اروپا بیایند مسائل نظام بانکی را
بررسی کنند و برایش نسخه بپیچند.
وزیر سابق صنعت با بیان اینکه سرمایه مانند یک آهوست که
با کوچکترین صدا رَم می‌کند و می‌گریزد، افزود: برای جذب سرمایه‌گذار، تنها قوانین
و یا اسلام و دین نمی‌تواند مد نظر قرار گیرد بلکه کوچکترین حرکت نادرست باعث فرار
سرمایه‌گذاران می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به شکایت یک دستگاه دولتی از یک
صنعتگر گفت: یک فرد در قوه قضاییه به حق یا ناحق این صنعتگر را بازداشت کرده و حتی
وثیقه او را نمی‌پذیرفتند و ما تلاش کردیم وثیقه او را بپذیرند.
وی با بیان اینکه این صنعتگر یک شهرک صنعتی با ۳ هزار
نفر نیروی کار و بیش از ۵۰ واحد صنعتی احداث کرده بود، این سوال را مطرح کرد که آیا
باید با سرمایه‌گذار که حتی خطا کرده باشد یا به دولت بدهکار باشد، اینطور برخورد شود؟
وی تصریح کرد: آیا باید فردی را که ۵۰۰ کارگر دارد را
ممنوع الخروج کنیم؟، مگر این فرد فرار می‌کند؟ بگذارید برود و قراردادهایش را ببندد.
باید اعتمادمان را به بخش خصوصی افزایش دهیم.
نعمت‌زاده با بیان اینکه طی ۳۹ سال گذشته هر وقت به بخش
خصوصی اعتماد کردم، جواب مثبت گرفته‌ام، گفت: گاهی به بخش دولتی اعتماد کرده‌ام ولی
جواب نگرفتم.
وی تصریح کرد: البته در وزارت صنعت پیش نیامده که از یک
دستگاه دولتی کمکی خواسته باشیم و جواب رد گرفته باشیم ولی این موضوع مقداری دیر و
زود دارد چون اینجا جهان سوم است.