بررسی گزارش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

پایگاه
خبری آرتین پولاد -نایب رئیس کمیسیون
اصل نودم قانون اساسی گفت: گزارش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و طرز کار قوه مجریه در جلسه
هیات رئیسه این کمیسیون به تصویب رسید.
فرهاد تجری در تشریح
جلسه روز گذشته  هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم
قانون اساسی با بیان این که در این جلسه ۲ گزارش مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد،
افزود: این گزارشات بعد از تصویب در جلسه عادی به صحن علنی مجلس می‌رود.
نماینده مردم قصرشیرین
و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: گزارش مطالبات غیرجاری بانک
ها و گزارش بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب (اعم از دائمی و
آزمایشی) و تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه در جلسه هیأت رئیسه
کمیسیون اصل نود بررسی و به تصویب رسید.