برگزیت و افزایش هزینه خانوار در انگلیس

پایگاه خبری فولاد
ایران –  تحلیل گران چشم انداز اقتصادی انگلیس را
چندان روشن نمی بینند و معتقدند ابهامات موجود در مورد خروج از حوزه یورو بر فضای
کسب و کار و تجارت این کشور تاثیر منفی گذاشته است. افت ارزش پوند هم  رشد
صادرات را با رکود مواجه کرده است.
به گزارش آرتین پولاد، در بستر سیاست هم ریسک ها
بیشتر شده و موضع گیری حزب محافظه کار در رابطه با برگزیت دچار تنش های درون حزبی
شده و یک کلام نیستند. در این بین حوزه یورو در نقطه مقابل قرار دارد و ماه های
اخیر رشد اقتصادی آن دوبرابر بریتانیا بوده است. مورگان استنلی سطح بدهی بریتانیا
را مانع دیگری برای رشد اقتصادی می بیند و معتقد است خروج از یورو سرمایه گذاری را
در این کشور مختل خواهد کرد.
میزان
خرج کردن مردم عادی بالا رفته ولی به لطف وام هایی که بدون پشتوانه و ضامن می
باشند و مطمئنا ناپایدار است. رشد منفی دستمزد میزان مصرف را کاهش خواهد داد.
ابهامات برگزیت فضای سرمایه گذاری را تحت تاثیر خود می گذارد. این امر چشم انداز
رشد تولید را منفی تر می نماید و شاخص های اقتصادی را در سطوح پایین قرار خواهد
داد.
منبع: Guardian