بهبود تولید آهن اسفنجی در اکثر کشورهای منطقه منا

پایگاه خبری آرتین پولاد – روند صعودی باثبات تولید فولاد در اغلب نقاط منطقه منا ژانویه تا جولای سال
جاری ادامه داشت که به دلیل افزایش صرفه اقتصادی تولید از طریق آهن اسفنجی داخلی
بود. البته در عربستان و لیبی واکنشی منفی داشتند.
به گزارش آرتین پولاد،در این مدت مورد بررسی تولید آهن اسفنجی منطقه منا ۱۲.۴
درصد رشد سالانه داشته ۱۹.۴ میلیون تن ثبت شد.
گرچه هر کشوری دلایل خود را برای افزایش تولید داشت ولی یکی
از علل اصلی به صرفه بودن و سوددهی بهتر تولید داخلی بوده است.
در این بین ایران بهترین آمار رشد در تولید آهن اسفنجی را
داشت که ۱۳.۶ درصد بهبود یافته است. تولید داخلی آرتین پولاد نیز ۱۴.۱ درصد نسبت
به سال قبل بالا رفته به ۱۱.۵ میلیون تن رسید.  بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تنها عربستان
تولید آهن اسفنجی را پایین آورد که به دلیل پایین بودن تقاضای داخلی فولاد آن بود.

در لیبی نیز محدودیت عرضه برق، موجب شد به اجبار تولید آهن
اسفنجی تا ۲۹.۵ درصد کاهش یابد.
منبع: metal expert