بهبود فعالیت بازار صادرات قراضه سی آی اس

پایگاه خبری فولاد
ایران –  فعالیت بازار قراضه
صادراتی سی آی اس پس از تعطیلات ترکیه بهتر شده و معاملاتی نهایی شده است. کره
جنوبی هنوز از خرید از بازار سی آی اس اجتناب می کند.
به گزارش آرتین پولاد،  قراضه آ۳ سی آی اس در ترکیه حدود ۴ دلار
رشد هفتگی داشته ۳۴۳ تا ۳۴۴ دلارهر تن سی اف آر شده است. برخی معتقدند قیمت به زودی
به ۳۴۵ دلار خواهد رسید. گرچه در این بین برخی از خریداران ترک هنوز به دنبال ۳۳۵  دلار هر تن سی اف آر هستند.
عرضه کننده های قراضه سی آی اس در خاور دور فعال نیستند ولی
قیمت اسمی بازار از ۳۳۷ دلار به ۳۴۰ تا ۳۴۵ دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی رسیده
است. قراضه سنگین کلاس یک امریکا نیز  ۳۵۱
دلار هر تن سی اف آر کره است.
منبع: metal expert