بودجه دولت شفاف نیست و انحراف دارد

پایگاه
خبری آرتین پولاد – عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: بودجه دولت شفاف نیست و انحراف دارد
و یکی از دلایل کسری بودجه به دلیل شیوه نامطلوب بودجه‌ریزی است، سرنوشت ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی مشخص نیست.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد
کسری ۳۸ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۶ کشور، اظهار داشت: اساساً با اصل بودجه و
روش اعمال مدیریت آن مشکل داریم، بودجه‌های گوناگون را مستقل عمل می‌کنیم.
طبق اطلاعات سال ۹۵ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها
وجود داشت، اما فقط ۴۸ هزار میلیارد تومان آن از بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود و عملاً
با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مابقی کاری نداریم و هزینه‌کرد آن مشخص نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه بودجه شرکت‌های دولتی جزء
دخل و خرج دولت نمی‌آید، تصریح کرد: بودجه محصور به دخل و خرج عمومی و هزینه نگهداری
کشور است و طی سال‌های اخیر کسری بودجه از طریق انتشار اوراق روپوشانی شده است.
وی با اینکه بودجه دولت شفاف نیست و طبق گزارش‌های تفریغ بودجه انحراف دارد،
تصریح کرد: ۱۴.۵ درصد از درآمد نفت به وزارت نفت اختصاص پیدا می‌کند که باید برای کارهای
عمرانی هزینه شود، پس چرا گفته می‌شود که منابعی برای توسعه صنعت نفت وجود ندارد.
حاجی‌بابایی افزود: روند بودجه‌ریزی در کشور مطلوب نیست، بنابراین نیاز به اصلاح
وجود دارد، در برنامه ششم مصوب شد، تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت
واریز شود، اما در مجلس نگذاشتند که این موضوع در بودجه نیز گنجانده شود، همچنین باید
هزینه‌ها در یک جدول مشخص شود که از محل افزایش حامل‌های انرژی چه میزان درآمد کسب
می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به
موضوع هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته است، عنوان کرد: از منابع
دولت این مبلغ به جای اینکه برای طرح‌های عمرانی استفاده شود، به پرداخت یارانه‌ای
اختصاص می‌یابد که منابع و هزینه‌کرد آن مبهم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعتقاد به اینکه درآمد هدفمندی از منظر
ما به خزانه واحد واریز نمی‌شود، یادآور شد: در صورتی که مردم پول افزایش بهای حامل‌های
انرژی را پرداخت می‌کنند و از طرفی برای یارانه نقدی نیز کسری وجود دارد، این مباحث
با کدام حساب و کتاب قابل توجیه است.